İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi'ni Meclis Genel Kurulu kürsüsünden anlattı.

Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi'nin devreye girmesi için konulan hedefin 2023 yılının haziran veya temmuz ayları olduğunu ifade ederek, “Amaç ülkeye gelen kişilerin kontrolünü daha sıkı şekilde yapabilmek” dedi.

Asıl konunun E-Vize sayesinde kriminal suça karışmış veya karışabilecek kişilerin adaya girmeden tespit edilmesi olduğunu dile getiren Öztürkler, “E-Vize Otomasyon Sistemi'nin ilk yazılım aşaması tamamlandı” ifadelerini kullandı.

"ADAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR E-VİZE SAYESİNDE DAHA GÜVENLİ OLACAK"

“Yaklaşık 15 gün sonra ikinci ve son aşamaya geçeceğiz” diyen Öztürkler, sistemin devreye girmesi ile adaya daha güvenli giriş ve çıkış sağlanacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 8 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

BAYBARS

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Gençler Göç Ederken Hükümet Seyrediyor” konulu güncel konuşmasında, “Bir yıldır, hükümet programında yazan ve reform adı altında yapılması gerekenleri konuşmak yerine yandaşa, adam kayırmaya, ihalesiz işlerle, adrese teslim meselelere yönelik adımları konuşuyoruz” dedi.

Baybars, hükümetin gençlerle ilgili herhangi bir politikası olmadığını söyleyerek, “Hükümet gençlere sırtını dönmüş durumda” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Dilek Öncül’ün yaptığı “Çaresiz miyiz?” isimli anketin sonuçlarına değinen Baybars, “Bu ankete katılanların yüzde 51.8’i maddi sorunlar, yüzde 36.6’sı gelecek kaygısı nedeniyle ülkeden göç etmeyi düşünüyor.. Gençlerin çaresizlik hissi hükümetin umurunda mı?... ” diye sordu.

Ayşegül Baybars, gençlerin laik, demokratik, ifade özgürlüğüne ve insan haklarına saygı gösterilen bir ülkede yaşamak istediğini de ifade etti.

Genç işsizlik oranlarına da değinen Baybars, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının gençlere yönelik istihdam projesi olmadığını ve ülkede üniversiteli işsizler ordusu yaratıldığını söyledi.

Baybars, 50 yıldır ülke yönetiminde olan zihniyetlerin gençlerin istemediği şeyleri yaptığını belirterek, günü geldiğinde gençlerin buna cevap vereceğini söyledi.

TOROS

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros “Enerji Stratejileri” konulu konuşmasında enerji yönetimine yön verecek stratejilerin günün koşullarıyla uyumlu ve bütünlüklü olarak ivedilikle ele alınmasından başka çare olmadığını söyledi.

Enerjide yaşanan önemli gelişmelerden örnek veren Toros, KIB-TEK’e yapılacak yatırımlarla kurumun mevcut kurumsal ve teknik yapısının güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Toros, içinde elektrik enerjisinin de yer alacağı merkezi bir enerji yönetim modeline ihtiyacı olduğunu ve bunun en kolay yolunun da, Kıb-Tek’in yeniden yapılandırılarak, Kıbrıs Türk Enerji Kurumu’na dönüştürülmesi olabileceğini belirtti. Toros, ilgili yasaların bu yapı altında tek bir yasada birleştirilmesinin düşünülebileceğini ifade etti.

Bu yeni yapının güncel küresel enerji stratejileri ve tüketici haklarıyla uyumlu şekilde tasarlanmasının yararlı olacağını dile getiren Toros, veriye dayalı analiz ve enerji arz güvenliği sağlayacak planlar yapabilecek Enerji Yönetim Merkezi oluşturulması gerektiğini söyledi. Toros, bu birimde üretim birimi, iletim birimi, dağıtım birimi, yenilenebilir enerji birimi, akaryakıt birimi, enerji verimliliği birimi, elektrikli araçlar birimi ve yatırım-planlama ve enerji dönüşüm birimi  olması gerektiğini kaydetti.

Enerji Üst Kurul Yasası ile yapılmak istenen enerji planlaması ve yönetiminin Kıbrıs Türk Enerji Kurumu’na uyarlanarak bağımsız bir regülatör kimliğinde tasarlanması gerektiğini ifade eden Toros, bunun çok daha işlevsel olacağına inanç belirtti.

Avrupa Birliği’nin yeşil enerjiye geçiş ve karbonsuzlaşmayla ilgili net hedefler koyduğunu ifade eden Toros, güneş enerjinin açık ara liderliğini koruduğunu kaydetti.

Fikri Toros, enterkonnekte bağlantı konusuna da değinerek, bu konunun, yeşil enerjiye geçiş süreci için depolama, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi önemli olduğunu kaydetti.

Toros, Avrupa Birliği’nin 2030 hedeflerine işaret ederek, AB ülkelerinin mevcut kapasitelerinin en az yüzde 15’i kadar enterkonnekte bağlantı yapmak zorunda olduğunu ifade ederek, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticiler Ağı’na değindi.

Haspolat'ta 'horoz güreşi' operasyonu... Haspolat'ta 'horoz güreşi' operasyonu...

Güney Kıbrıs’ta değerlerin üzerinde salım yapan Dikelya Santrali'nin kapatılması gerektiğini ifade eden Toros, “Ülke olarak bu kriterleri yakalamamız gerekirken, kullanımı yasaklanacak fuel-oil bağımlı 15 yıllık elektrik anlaşması yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu anlaşma önümüzdeki dönemde olası enterkonnekte ve yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerindeki düşüşlerden toplumsal olarak faydalanmamızın önünde engel olma potansiyeline sahip” dedi.

Fikri Toros, çevre dostu ve düşük maliyetli enerjiye erişim çalışmalarının doğru enerji yönetimi yapısı altında ivedilikle başlatılmasının ülkesel enerji stratejilerinin başında gelmesi gerektiğini söyledi. 

2030’da ulaşılması gerekli olan toplam kurulu santral gücünün 553 megavat olarak öngörüldüğünü dile getiren Toros, Aksa’nın olmadığı senaryoda 2030’a kadar yaklaşık 250 megavat yeni santral yatırımı ihtiyacı olduğunu söyledi.

ROGERS

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Ruh Sağlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele” konulu güncel konuşma yaptı. Rogers, ruh sağlığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkenin ve ilgili bakanlıkların “sınıfta kaldığını” savunduç. Rogers, ekonomik sıkıntılar, pandemi, deprem gibi konuların ruh sağlığını bozduğunu, madde bağımlılığının, depresyonların arttığını kaydetti.

Ülkede ruh sağlığı için eylem planı yapılması gerektiğini, ancak adım atılmadığını, yasaların güncellenmediğini, sağlık altyapısının yetersiz kaldığını, başvuru sayılarının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu işaret eden Rogers, on binlerin üzerine çıkan hasta başvurularına rağmen psikologların meslek yasasının olmadığını söyledi.

Rogers, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin gerekliliğine değinerek, otomasyon hizmetinin geciktirildiğini, hükümetin toplumdan uzak olduğunu, denetimde yetersizlikler yaşandığını anlattı.

Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının ruh sağlığıyla ilgili bakanlıklar olması gerektiğini ancak bugün Sosyal Hizmetler Dairesi'ne dahi “üvey evlat” muamelesi yapıldığını iddia eden Rogers, toplum yararına, çocukları, yaşlıları, bakıma muhtaç bireyleri önemseyen yasaların meclise getirilmediğini söyledi. Meclis'te acil olmayan yasaları görüştüklerini kaydeden Rogers, hükümete, toplumun önceliği konularla ilgilenme çağrısı yaptı.

ULUÇAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, ülkede ekonomik sıkıntıların daha da derinden hissedilmeye başladığını ifade ederek, TL’nin değer kaybının sürdüğünü, pahalılığın arttığını ve bu sürecin endişeleri artırdığını söyledi.

Uluçay, bir yıllık enflasyon rakamlarının yüzde 70’leri geçtiğini, gıda enflasyonunun da ciddi rakamlara ulaştığını ifade ederek, 3 aylık enflasyon rakamlarının ise yüzde 10’ları geçtiğini kaydetti.

Ekonomiyi yönlendirme adına ciddi çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu, durumun sürdürülebilir olmadığını, ülke için ciddi sıkıntıların ortaya çıkabileceğini ifade eden Uluçay, hayat pahalılığının 6 ayda bir değil, 2 ayda bir verilmesinin alım gücünü koruyacağına inanç belirtti.

Uluçay, ülkede enerji konusunda yaşanan sıkıntının enterkonnekte ile çözülebileceğini, zaten bunun Kıbrıs adası için gerekli olduğunu ifade ederek, bunun ekonomiye de olumlu yansıyacağını söyledi.

Teberrüken Uluçay, bu konuda enerji üst düzey konseyi oluşturulması yanında Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yönde Kıbrıs konusu ve diğer atılması gereken adımlara değindi. Ülkede, Euro bazlı muhasebe sistemine geçilmesinin kaçınılmaz olacağına savunan Uluçay, ekonomik sıkıntıların bunun tartışılmasını zorlayacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorular kısmına geçildi. Soruları yanıtlayacak ilgili bakanların salonda bulunmamasından dolayı oturum bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 8 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.