Bakanlar Kurulu, suç örgütü kurduğu ve bu bağlamda bazı suçlar işlediği tespit edilen 65 yaşındaki Victor Mihailoviç Paniushin’in yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, söz konusu şahsın Rusya adli makamlarına iade edilmek için arandığı da belirtildi.

Karar metni şu şekilde:

Haspolat Gürdağ Tuğla'da yangın Haspolat Gürdağ Tuğla'da yangın

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ışığında, 13.9.1958 doğumlu Victor Mihailoviç Paniushin (PANYUSHIN) isimli şahsın ‘Suç örgütü kurma’, ‘Yasadışı şans oyunları düzenlemek ve yönetmek’, ‘Bir grup kişinin iki veya daha fazla kişiyi kasten yaralaması’, ‘Bir kişinin organize bir grup tarafından kaçırılması’ suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Victor Mihailoviç Paniushin’in (PANYUSHIN) yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”