Meclis Genel Kurulu’nda, ek bütçenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı onaylandı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, meclisin tasdik memuru olmadığını, “hatta burada önce hayata geçirilerek sonra mecliste tasdik edildiğini” söyleyerek, 3 temel gerekçeyle bu tasarıyı komitede red ettiklerini söyledi.

YÖDAK’ın bu yasaya niye gerek duyulduğuyla ilgili soru sorduklarını ancak herhangi bir cevap alamadıklarını belirten Solyalı, komitede kendilerine örnek gösterilen 2 üniversite antlaşmasıyla karşılaştırıldığında “bu üniversiteye ilk kez arazi satın alma hakkı verildiğini, yabancı statüsünden çıkarılmadığını” anlattı.

Bu anlaşmayla sınırsız toprak edinme hakkı verildiğini  iddia eden Solyalı, diğerlerinden farklı olan bir diğer konunun da yönetim kurulunda TC eğitim müşavirinin de asli üye olacağı bilgisi üzerine sorularına tatmin edici bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

Solyalı, “Tüm bunların egemenlik haklarımıza da zarar vereceği için biz ret ettik” dedi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, üniversitelerin hangi şartlarda kurulacağıyla ilgili maddeleri okuyarak, bu üniversitenin tüm bunlardan “muaf tutulduğunu” belirtti.

Hukukçuları çağırarak, görüş istediklerini ve iki açıdan değerlendirilme gerektiği görüşü aldıklarını ancak komitenin bunu görmezden gelerek oylamaya gittiğini söyleyen Şahiner, birincisi yabancıların mal edinmesi ve Anayasanın mülkiyet hakkıyla ilgili maddesi olduğunu aktardı.

Şahiner, anlaşmanın 9. Maddesinde yer alan yönetim kurulu tarifinde 1 üyesinin de TC eğitim müşavirinin olmasının hukuken incelendiğini ve elçiliklerin görev ve sorumluluklarının sınırlandırıldığını gördüklerini ve “Viyana Sözleşmesine aykırı bulunduğunu” anlattı.

Şahiner, hiçbir itirazlarının değerlendirilmediğini  ifade ederek görüş alınmadan komiteden geçmesini eleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, işaret edilen noktalarda görüşlerini komiteye ilettiğini, burada da paylaşmayı uygun bulduğunu söyledi.

Bu anlaşmaların meclise geç gelmesinin karşı tarafın zaafiyeti olmadığını, bu tasarıların gününde gelmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu gecikmelerin yarattığı zararlara örnekler verdi.

ODTÜ ve İTÜ’nün KKTC’de olmasının prestij sağladığını, verilen arazilerin hiç konuşulmadan desteklendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, sadece yatırımların gecikmesine itirazları olduğunu belirtti.

Bugün konuşulan protokolün de aynı maksatla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, yönetim kuruluna atanacak üyeler arasında da ilk kez fonun denetlenmesi için milli eğitim bakanlığının da 3 kişiden biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, eğitim müşavirinin yer almasının da Viyana sözleşmesine aykırı olmadığını, TC finansmanıyla kurulan kurumda elçilikten birinin olmasının normal olduğunu söyledi.

Ne TC devletinin ne de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin buna ihtiyacı olmadığını, DAÜ’nün yönetim kurulunda da TC’den 2 temsilci olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, burada iyi bir ortaklık yapıldığını ifade etti.

Üniversitenin mal alımı için bir talebi olmadığını, protokolde sınırsız kelimesi olmasaydı bu konuşmaların yapılmayacağını, zaten diğerlerine de mal satın alma hakkı verildiğini, bir sınır belirlenmediğini anlatan Çavuşoğlu, bu konuşmaları gelecekte hazırlanacak protokolde daha dikkatli olunması açısından fayda sağlamasını diledi.

Çavuşoğlu, İki üniversite arasında imzalanan işbirliği protokolüyle hizmet verdiklerini, bugün meclis onayı alacağını kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Anayasanın maddelerinde bu atılan adımları reddettiğini iddia ederek, bu yasanın yarından sonra yürürlüğe gireceğini ancak aylardır anayasaya aykırı şekilde zaten faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şahali, hükümetlerin yürürlüğe koyacak iradesi varken anlaşma yapabileceğini, aksi halde devlet olma iddiasının bir anlamı olamayacağını söyledi.

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hizmet verilen alanların YÖK onaylı olduğunu, buraya geldikten sonra yeni bölüm açılmadığını, şartları ilk günden belirlediklerini söyledi.

Daha sonra oylamaya geçild,. Meclis Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmayı oy çokluğuyla onayladı.