Dünya Sağlık Turizmi Konseyi ikinci merkez ofisini Brüksel’e açacak Dünya Sağlık Turizmi Konseyi ikinci merkez ofisini Brüksel’e açacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzerine DDT kalıntısı bulunan ve ülkemize hayvan yemi olarak gelen 128,580 Kg (yaklaşık 128.5 ton) fıstık kabukları, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi personellerinin nezaretinde, Girne Limanın’dan dairemizden lisansılı tek tehlikeli atık yakma tesisi olan Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm tesisine ulaştırılmıştır. 

KKTC’de bugüne kadar gömülmek suretiyle imhası gerçekleştirilen bu gibi kimyasal kalıntılı yem veya ürünler toprak ve yeraltı suyuna karışıp herhangi bir kirliliğe sebebiyet vermemesi adına bundan sonra imhasının yakılarak yapılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 
Söz konusu DDT kalıntılı yemin imhası yine Çevre Koruma Dairesi personellerinin gözetiminde Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm  tehlikeli atık yakma tesisinde ürünü ithal eden firma tarafından ücretini ödemek suretiyle imhası gerçekleştirilecektir.