İstatistik Kurumu’nun istatistikleri herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talebi veya talimatına göre değil, veriler ışığında, bilimsel ve teknik özerklik ilkesine göre bağımsız şekilde hesapladığını kaydeden Demir, yeteri kadar bilgisi olmayanların önyargılı yorumlarının kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, kurumu da kurum çalışanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Yapıcı eleştirilere her zaman açık, doğru bilgi almak ve vermek için tüm kesimlerle iletişime açık olduklarını söyleyen Demir, İstatistik Kurumu’nun verilerinin güvenilirliğiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap vermek, kamuoyundaki bilgi kargaşasını gidermek için açıklama yapma gereği duyulduğunu ifade etti.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusunda bulunduğu yazılı açıklaması şöyle:

Oturma izni için sağlık raporu sahteledi! Oturma izni için sağlık raporu sahteledi!

“Her şeyden önce bilinmesi gerekir ki İstatistik Kurumu, uluslararası standartlara uygun, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik, şeffaflık, bilimsellik ve karşılaştırılabilirlik ilkeleri doğrultusunda istatistikler üretmekte ve yayımlamaktadır. Kurumumuz istatistik üretim ve yayımlama süreçlerinde, kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alan Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’na (CoP)'na bağlı kalmakta ve tüm süreçler için bilimsel ve uluslararası standartlara uygun olarak izleme, inceleme, değerlendirme ve kontrol çalışmaları yapmaktadır.

Bu çerçevede İstatistik Kurumu, ürettiği tüm istatistiklerini, herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep veya talimatına göre değil, alandan derlediği veriler ışığında yasal olarak sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ilkesine göre  bağımsız olarak hesaplamaktadır. Bu durumda hiç bir inceleme, araştırma ve sorgulama ihtiyacı hissetmeksizin, rakamlara müdahaleler yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı yönünde  ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsız ve yersizdir.

Her şeyden önce bilinmesi gereken son derece emek harcanarak ortaya konan bu veriler hakkında bilgisizce, taraflı ve önyargılı yapılan yorumlar kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, bunun sonucu olarak da yapılmakta olan  asılsız eleştiriler hem kurumu hem de kurum çalışanlarını olumsuz yönde etkilemekte ve yıpratmaktadır.

Bunun yanı sıra, Kurumumuz TÜİK, Dünya Bankası ve TAIEX gibi  kuruluşlar ile de iş birliği içerisinde çalışılmakta ve istatistik üretme süreçlerinde koymuş olduğu  hedeflere en kısa sürede ulaşabilmek için büyük emek harcamaktadır.

Bütün bunlar ışığında Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik olarak, maksatlı şekilde üretilen bu tür yalan ve iftiralarla dolu, mesleki ve ahlaki değerlerden uzak ve hayal ürünü iddiaları düşündürücü bulduğumuzu açıkça ifade ederiz.

İstatistik Kurumu olarak, bütün bunlarla açıklamaya çalıştığımız ve özellikle yorumcularımızdan beklentimiz tanım ve kavramlar doğrultusunda rakamlarımızı yorumlamaları. Böylelikle çok büyük emek harcanarak gerçekleştirilen bu çalışmalar amacına ulaşabilir ve ülkemize bir fayda sağlayabilir.

Kurumumuz, her zaman yapıcı eleştirilere açıktır ve bunları yapan kişileri de saygıyla karşılamaktadır. Aynı zamanda, şeffaflık ilkesi gereği, faaliyetleri hakkında doğru bilgi almak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için tüm kesimler ile her türlü iletişime açıktır.”