Şirket direktöründen yetki almadan, daireleri sattılar! Şirket direktöründen yetki almadan, daireleri sattılar!

Genel Kurul’un saat 11.15'te başlayan birleşiminde, özel gündemde, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun,  2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları bulunuyor.

Gündemde, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No: 110/2/2023) da bulunuyor.