Fırat Borak'ın köşe yazısı...

Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, 2006 yılında Koç Holding tarafından, Vehbi Koç Vakfı desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “Mesleki Teknik Eğitimi Özendirme Programı” kapsamında Türkiye Cumhuriyetinde başlatılmıştır. Proje, zaman içerisinde “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganıyla anılmaya başlanmıştır.
Bu proje ile meslek lisesinin niteliğini arttırmak, hem de meslek lisesinden mezun olanlara iş bulma imkanı sağlamakla birlikte, öğrencilerin okula devam ederken iş sahasında da uzun zaman kalmaları hedeflenmektedir.
Amaç, işsizliğin önüne geçmek ve teknik eleman sıkıntısı çeken ülkeye nefes vermektir. Yine buna ek olarak, öğrencilerin meslek lisesine özendirilmesi kapsamında burs imkanları ve ‘’okul/işletme’’ işbirliği ile aktif bir sistem yaratılmıştır. Türkiye’nin en prestijli şirketlerinin projenin içinde olması ve bu projeye destek vermesi en büyük kazanım olarak görülmektedir. 
Bizim de ülke olarak buradan çıkaracağımız çok dersler var.
Öncelikle meslek lisesinin halk nezdinde prestijinin yükseltilmesi ve öğrencilerin bu mesleki-teknik okullarda okuması için teşvik edilmesi gerekir.
Üretimin geniş bir alana yayıldığı, gelişimin hızlandığı, eğitimden uzak kalan Karpaz Bölgesinde de meslek lisesinin varlığı, oldukça önemlidir.
Teknik eleman bulma noktasında oldukça sıkıntılı olan ülkemizde görmekteyiz ki, bu açık dışarıdan karşılanmaktadır.
Meslek liselerinin niteliğinin arttırılması, burs verilerek öğrencilerin desteklenmesi, ailelerin bu kapsamda bilinçlendirilmesi ve en önemlisi meslek liselerinin prestijinin toplum nezdinde arttırılması meslek lisesine yönelimi arttıracaktır. 
Meslek lisesine yapılacak olan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. 
Hem bölgesel ihtiyaçların karşılanması, hem de ülkenin büyük bir teknik elaman açığının kapatılması meslek liselerinin desteklenmesi ile olacaktır. Öğrencilere verilecek staj olanakları ve istihdam önceliği de önemli bir kazanım olacaktır.
Tıpkı yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de, büyük şirketler ile işbirliği yaparak öğrencilerin eğitim hayatlarının büyük bir kısmını sahada geçireceği sistem hayata geçmelidir.
Evet! ‘’Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’’ olarak önümüzde durmaktadır. Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.