Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2. Tarım Bakanları toplantısında, gözlemci olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten onur duyduğunu dile getiren Çavuş yaptığı konuşmada, “Başta bizleri konuk eden ev sahibi Azerbaycan Cumhuriyetine ve bizlere bu fırsat yaratan siz değerli üyelere teşekkürlerimizi devletim adına iletiyorum.” dedi.

Üye devletlerin öncülüğünde öne çıkan çeşitli konularda hem devletlerarası hem de özel sektör tarafından geliştirilmesi hedeflenen işbirliği konusunda yapılacak yeni açılımların Teşkilat’ın daha da güçlenmesini sağlayacağını kaydeden Çavuş, KKTC tarım sektörü hakkında yapmış olduğu detaylı bilgilendirmeyle tarımın, ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Çavuş, “Tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişiklikleri nedeni ile büyük kuraklık yaşanan ülkemize Türkiye'den suyun gelmesi ile tarımsal üretimin önemi daha da artmıştır. Ülkemiz asrın projesi olarak tabir edilen su temin projesi ile yıllık 75 milyon m3 içme ve kullanma suyuna ulaşmıştır.” dedi.

Cuma Obuz hayatını kaybetti Cuma Obuz hayatını kaybetti

Çavuş, KKTC açısından, sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimini sağlayacak, tarım sektöründeki rekabetçiliği artırma ve kırsal alanlarda yaşayan toplumun yaşam koşullarının iyileştirilmesine olanak sağlayacak birçok stratejik hedefin de belirlendiğini vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci devletler arasında bazı hususlarda işbirliği yapılabileceğine dikkat çeken Çavuş, gerek araştırma enstitülerinde gerekse üniversiteler arası araştırma ve geliştirme alanlarında ortak projeler yürütülmesi, master ve doktora öğrencilerinin bu çalışmalar kapsamında tezlerini yürütmesi, ithalat ve ihracat imkanlarının geliştirilerek yeni olanakların ve basitleştirilmiş ortak standartların belirlenmesi, özel ürünlerin tedariği konusunda ortak bir mutabakata varılması, üreticilerin finansmana daha kolay ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yapılması, daha kaliteli, verimli, etkin, sürdürülebilir bir tarım için dijitalleşme ve ileri, modern tarım tekniklerinin tarımda kullanımının yaygınlaştırılması, uzmanlar ve çiftçiler için ortak eğitim-yayım programlarının düzenlenmesi, bilgi paylaşımının sağlanması, güvenli gıda arzında ortak antlaşmaların yapılması ve izlenebilirliğin sağlanması, üye ve gözlemci ülkeler arası güvenli tohuma ulaşımın sağlanması, hayvan ıslahı konularında çalışmalar yapılması, iklim değişikliğinin tarım sistemlerimiz üzerindeki etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler gibi konularda işbirliğinin güçlendirilmesinin en büyük temenni olduğunu kaydetti.