Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Her yazımda söylediğim gibi yine söylemek  isterim ki, Turizm bizler için, ükemiz için çok önemli bir sektördür. Fakat ne yazık ki üzülerek gözlemlemekteyim ki, ülkemiz de  yapılan turizm, turizmlikten çıkmış yerini otelcilik almıştır. Otel asla turistik bir ürün değil, turizme hizmet eden bir araçtır. Otelcilik turizmin önemli bir bileşenidir ancak tamamı değildir.
Sorunun temel kaynağını bu anlayış oluşturmaktadır. Önce yerel halkın ve daha sonra giderek artan sayıda doğal ve kültürel değerin dışlanarak, turizm olgusunun havaalanı-otel arasına hapsedilmesi bu ortodoks otel merkezli turizm anlayışı ve uygulamasının bir sonucudur. Sahip olduğu doğal ve özellikle özgün kültürel değerler  turizmini bölge lideri konumuna getirecek nitelik ve niceliktedir. Bu hem otelcilerin, hem doğal ve kültürel değerlerin ve hem de yerel halkın lehine sonuç verecektir.
Özgün doğal ve kültürel değerler üzerine inşa edilmiş turizm endüstrisi krizlere karşı çok daha dayanıklı olabildiği gibi doğal ve kültürel değerlerin korunması ve kullanımında çok daha başarılı olacaktır. 
 Bu kısır döngüden kurtulabilmenin tek çıkar yolu otel işletmeciliğini özgün doğal ve kültürel değerler üzerine inşa edilmiş, yerel halkı temel alan bütüncül bir turizm anlayışıyla bütünleştirebilme çalışmalarına en kısa zamanda başlamamızdır.