Duygu Zengin yazdı: Ülkemizde olan Trafik Kazaları Kader Değil İhmal Eseridir

Trafik kazaları hayatımızın olağan bir parçası haline geldi.

ÜLKEMİZİN gündeminden bir türlü düşmeyen elim trafik kazaları, maalesef ciddi boyutlarda can ve mal kaybına sebep olmakta, gerek insan kaybı ve gerekse yol açtığı sosyo-ekonomik zararlar sebebiyle hepimizi derinden etkilemektedir. Sürekli artarak devam eden trafik kazaları katliamının önünü kesecek hiçbir önlem alınmadan devam ediyor.

Trafik kazalarının önlenmesi  ülkemizde bugüne kadar alınan tedbirlerin tam olarak sonuç vermemesi, konunun trafik sisteminin altyapısını ilgilendiren yönü olmasının yanı sıra, aynı zamanda önemli ölçüde ışıklandırma sisteminin çok yetersiz olmasıdır.Bu da çok büyük bir sorundur.

‘Eğitimsizlik yaygın, cezalar az, kurallara uyulmuyor’ deriz. Ulaşım politikalarını belirleyen, hükümetleri kontrol ederek bunları uygulatan yerli-yabancı otomobil ve petrol tekellerini, ithalat ve dağıtım ağını paylaşanların karanlık ilişkilerini sorgulamayız. Trafikte yolcular, bilim insanları ve öteki meslek grupları zengin-yoksul demeden kendi iç listelerini oluşturacak kadar önemli kayıplar veriyor.

Karayollarının, araçlara, sürücülere sağlıklı ve güvenli sürüş olanağı sağlamakta yeterli olup olmadığı en büyük etkendir. Kazaların bir diğer nedenleri ise salt sürücü, yolun dizaynı ya da uyarı eksikliğiyle sınırlı da değil. Dört tarafı denizl olan ülkemizin en önemli ana arteri denizyollarımızı güçlendirip modernize ederek devreye koyabiliriz. Bütün bunların gerçekleştirilmesinin kolay olmadığının ülkece bilincindeyiz. Trafik canavarının önünü kesmenin başkaca çaresi yok. Karayolların yükünü, alternatifler yaratarak hafifletmek zor değil.

 Hiçbir önleme başvurmadan, insanların uygar biçimde bir yerden bir yere  ulaşmalarını sağlayacak önlemler almadan trafik canavarının cinayetlerini önlemek mümkün değildir. Halkın sağlığının korunmasının bir kamu hizmeti olduğu unutulmamalı.