Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Bir bölgenin tarihinin ve kültürünün iç içe anlatılması gerektiğini düşünüyor ve Dipkarpaz’da iz bırakan kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak, her dil, din ve ırk’a ev sahipleği yaparak ülkemizin kültürel zenginliklerini vurgulamayı amaçlıyorum.  Tarihî ve doğal görünümüyle Kıbrıs'ın önemli bölgelerinden biridir Dipkarpaz. Beni en çok sevindiren ve yücelten konusu bu kadar çok zenginliğin olmasının yanında, Türk ve RUM halkının birlikte yaşayabilmeleridir. Bu zenginliklerin bu kadar iyi korunması ve birlikteliğin sürdürülmesi bütün dünyaya örnek olmalı.  Ülkemizdeki  her bölgenin  ayrı bir ruhu, ayrı bir benliği var. Fakat Dipkarpaz bir başka…Doğal güzeliklerinin dışında  çok köklü bir kültür geçmişi olması hasabiyle, neredeyse her taşın altından tarihi bir değerin çıktığı, birçok medeniyetin yaşadığı ve izler bıraktığı inanılmaz bir kültüre sahiptir. Dipkarpaz’da birçok manastır bulunmaktadır. Bu manastırların en ünlüsü de Apostolos Andreas Manastırı'dır.  Aynı zamanda yine bilinen Oasıs At Ayfılon Manastırı. Mutlaka görülmesi gereken eserlerin başında geliyor. Dünyanın en güzel plajları, kültürel çeşitliliği, yüzlerce farklı medeniyetin izleri, doğal yaşam organik ürünleri, hayata ilk adımlarını atan caretta carettaları, çeşitli deniz aktiviteleri, sımsıcak insanlarıyla tam bir medeniyet adası. Bölgemizde en çok ilgi çeken ise Karpaz eşekleri… Eşekler, Kıbrıs Adası'na özgü bir cins..  Ülkemiz ağırlıklı olarak Hristiyan kültürü yaşam tarzının temsilcileriyken bizler karma yaşam tarzını temsil ediyoruz.. Ayrıca hiç ihmal edilmeyecek kadar güzel ve eşsiz ALTIN KUMSAL DENİZİ’ne yaz aylarında ayak basmanız gerekiyor. Dipkarpaz köyünden yaklaşık  15 Km uzaklıkta iki sahilin birleşmesinden "Altın Kum" sahilleri olarak yer almaktadır. Deneyimlenmesi gereken bir gastronomi turizmi ile de büyük bir potansiyele sahiptir. Dipkarpaz’da en son nüfus sayımında 180 Rum ve 3000 Türk nüfusu yer almaktaydı.  Köyümüzde Rum öğrencilerimiz için İlkokul, ortaöğretim ve lise okulları bulunmaktadır. Türk öğrencilerimizin öğrenim gördüğü Dipkarpaz İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu bulunmakta ve aktif olarak eğitim vermeye devam etmektedir.  Dipkarpaz, köy içerisinde yaklaşık olarak 30 sayısına yakın konaklama, pansiyon, bungolaw kerpiç ev ,taş ev ve birçok tatil yeri güler yüzüyle, titizliğiyle, kültürüyle, saygısıyla, misafirperverliğiyle dünyanın birçok ülkesine hizmet vermektedir.

 Dipkarpaz’da daha sayamadığım daha birçok zenginlik var. Bu zenginlikleri anlatmakla bitiremeyiz. Yakın bir gelecekte bütün bu değerlerimizi yitirip yitirmeyeceğimiz meçhuldür. Oysaki örf, adet ve kültürler yüzyıllar öncesinden günümüze kadar süregelmiştir. Turizm anlayışının sadece kum-deniz-güneş olarak düşünülmesi doğru değildir.  Oysa bölgesel kalkınma açısından kültür turizmine daha fazla önem verilmesi gereklidir. Doğa koşullarına bağlı kalmadan kültür turizmin tüm yıla yayarak, ülke kültürünü yerli ve yabancılara tanıtmak, korumak, geçmişe, geleceğe sahip çıkmak için kültür turizminin geliştirilmesi önemlidir.
 Tüm bu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz ile daha güçlü “biz” oluyoruz. 


Dipkarpaz’dan Yeşil ve Maviniin en güzel birleştiği yerden sevgiler...